Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Semmelrock

Antikolt termékek Az antikolt termékeknél (koptatott térkő) előfordul, hogy a ter- mékből nagyobb darabok hiányoznak. A melírozás a gyártás során véletlenszerűen létrejövő árnyalatokat jelent, az egyes árnyalatok a raklapon belül nem azonos mennyiségben fordulnak elő. A burkolás után és a használat során is előfordulhatnak még letörések. A szállítás után a terméken található nagy mennyiségű por idővel és az időjárás hatására eltűnik. Szélek töredezése Térkövek, lapok és hasonló termékek esetén, melyek túlságosan szűk fugával kerültek lerakásra, vagy a felépítmény nem elég teherbíró, előfordulhat, hogy már a térkövek bevibrálása soránis olyan nagy erőbehatás érheti a terméket, melyet a nagy értékű betonok sem bírnak ki és a termékek széle letöredezhet. Ez nem a termék hibáját jelenti, hanem a burkolatkészítés hiányosságait. A burkolatot az e-UT 06.03.42 Útügyi Műszaki Előírásban leírtak- nak megfelelően kell elkészíteni. Lapjaink csak a javasolt fugatá- volsággal építhetők be (minimum 5 mm). Hasznos információk Terméktájékoztató és tisztítási tanácsok Szín és felület Termékeinket természetes anyagokból: színes kőzúzalék, kavics, homok, cement, víz, esetenként színezék állítjuk elő. Minden beton alapanyagú termék ennek megfelelően természetesen viselkedik. Szín és szerkezeti különbségek előfordulhatnak, ezek a gyártás során technikailag elkerülhetetlenek. Így a különböző gyártási idejű termékeknél az adott termékcsaládon belül is enyhe színeltérés jelentkezhet. A „Colormix” és Colorflow”, azaz átmenetesen színezett vagy melírozott (pl. vörös-barna) terméke- ink a világosabból a sötétebb színbe átmenő árnyalatokat jelent. A raklapon belül az egyes árnyalatok nem azonos mennyiségben fordulnak elő. Ezek azonban nem befolyásolják a termékek minő- ségi jellemzőit, használati értékét inkább a burkolat természetes jellegét hangsúlyozzák. A használat során és az időjárás befolyásának köszönhetően a termék színe és felületi struktúrája megváltozhat. A burkolás után az esetleges kezdeti különbségek idővel eltűnnek. Kérjük vegye figyelembe, hogy ez a hatás felerősödik, ha a termékek egy része fedett helyen van, másik része pedig ki van téve az időjárás hatá- sának. Az attraktív színjáték és az egységes felület eléréséhez a burkolás során ügyelni kell arra, hogy az azonos szállításból származó termékeket egyszerre több megbontott raklapról keverve, a felbe- ton részével felfelé kell fektetni. Kérjük, azt is vegye figyelembe, hogy a kiállított beton termék minták elsősorban tájékoztató jellegűek és céljuk, hogy az Ön döntését megkönnyítsék. A ter- mékek közötti szín és felületi különbségek elkerülhetetlenek. Ez azonban nem befolyásolja betontermékeink használhatóságát és ezért ezt nem is fogadjuk el reklamációs okként. A természetes alapanyagok használata miatt a színváltoztatás jogát fenntartjuk! Elszíneződések Elszórtan előfordulhat, hogy az időjárás hatására sárgás vagy barnás elszíneződés jelenik meg a termékeken. Mivel ez álalunk nem befolyásolható okokra vezethető vissza, ezért az ilyen jelle- gű elszíneződések sem adhatnak okot reklamációra. Tájékoztató Bradstone termékeinkkel kapcsolatosan A Bradstone termékek hagyományos, kézi technikával készülnek. A burkolás után a használat és az időjárás hatására a termék ere- deti színe kissé megváltozik, természetes patina képződik a felü- leten, mely a burkolat végleges kinézetét adja. A strukturált felü- let miatt az egyes lapok között az enyhe magassági méret különb- ségek szándékosak, ezek kölcsönöznek a terméknek egyedi meg- jelenést. Fugázó anyag használatakor vigyázni kell, hogy a fugá- zás csak a fugák mentén történjen. A felesleges fugázó anyagot a felületről azonnal el kell távolítani. A Bradstone lapok fugázásá- hoz egy komponensű fugázó anyag használatát javasoljuk (ld. 160.o.). Termékminőség Termékeinket az MSZ EN 1338; MSZ EN 1339; MSZ EN 1340 köve- telményeinek megfelelő minőségben gyártjuk és azokra a tör- vényben előírt kötelezettséget vállaljuk. A szabványok tartalmaz- nak többek között a méretekre vonatkozó előírásokat: Szélesség, hosszúság: névleges ± 2 mm; Vastagság: névleges ± 3 mm. Ezek az eltérések nem okoznak hibát. A Semmelrock megfelelő ikonnal jelzett termékeinek fagy- és olvasztósó állósága – az MSZ EN 1338, 1339 és 1340 sz. szabványok előírásainak megfelelnek. A burkolat fenntartására és karbantartására az e-UT 08.02.32 Útügyi Műszaki Előírás követelményei az irányadóak. Vegyszeres tisztítás esetén csak olyan olvasztószerek alkalmazhatók, ame- lyek betonanyagoknál megengedettek (pl. NaCl-bázisúak). A szul- fáttartalmú és egyéb hatóanyagokat tartalmazó olvasztószerek betonanyagaink károsodását okozhatják. Termékeinket az ISO 9001:2008 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer szerinti ellenőrzés mellett gyártjuk. Fenntartjuk annak jogát, hogy a technológia fejlesztésével összefüggésben, termékválasztékun- kat vagy egyes termékünket, azok valamely jellemzőjét megvál- toztassuk. Reklamáció A terméket az átvételkor és a beépítés előtt kell szemrevételezni. Ha hiányosság mutatkozik, akkor azt még a termék beépítése előtt kell jelezni. Színeltérésre és méreteltérésre vonatkozó rekla- mációt csak beépítés előtt fogadunk el, a felszedés és újrarakás költségeit nem vállaljuk. Megalapozott reklamáció esetén kizáró- lag az általunk gyártott terméket cseréljük ki. A burkolatkészítés költségeit nem tudjuk viselni. Meg nem alapozott reklamáció esetén a többletköltséget a vevőnek kiszámlázzuk. Reklamáció kezeléssel kapcsolatos bővebb információt a www.semmelrock.hu honlapon megtalálható ÁSZF tartalmazza. Raszter méret A raszter méret A raszter méret a kő mérete plusz a minimális fugatávolság. A térkő mérete A kő valós mérete távtartókkal együtt. A szükséges felületigény kiszámítása a hosszúsági raszter méret szorozva a szélességi raszter mérettel méterben, ez adja meg a felület nagyságát. Egy osztva a kő felületének nagyságával megadja a szükséges négyzetméterenkénti darabszámot. Fóz (éltörés) A kő felső peremén végigfutó lekerekítés. A térkövek fózolva, vagy fózolás nélkül készülhetnek: fóz nélkül fózolva Élek A fózolás nélküli kövek különböző élképzéssel készülnek – egye- nes, hullámos vagy koptatott éllel: egyenes él hullámos él koptatott él 166

Oldal áttekintő