Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Semmelrock

Beépítési módok Térkövek beépítési módja A térkövek beépítésére az e-UT 06.03.42 sz. Útügyi Műszaki Előírás vonatkozik részletesen. a burkolat vastagsága terhelés szerint zúzalékágy 2-5 mm szemcseméret, vastagsága 30-40 mm (mészkőzúzalék tilos, nem tartal- mazhat vízben kioldódó anyagokat) alapozó réteg (vastagsága 100-300 mm) - nem kötött anyagokból (mechanikusan szilár dított kő, tömörített kavics, sóder, kavics) - kból (cementkötésű keverék, hézagos cementbeton és alapozó cementbeton) védőréteg (vastagsága 200-300 mm) - nem kötött anyagokból (sóder, kavics, mechanikusan szilárdított föld, cementtel stabilizált föld) elegyengetett, tömörített és lejtős aljzat, min. lejtése 3% A burkolókövek lerakásakor ki kell válogatni a láthatóan hibás darabokat. A lerakáskor arányosan keverni kell a burkolóköveket legalább három raklapról, ezáltal csökken az elkerülhetetlen szín- és felületbeli különbségek hatása. A túlnyúlásoknál, aknáknál és egyéb csatlakozási pontoknál vég- zett illesztési munkák során a burkolóköveket vágókoronggal vagy törőollóval tudjuk méretre igazítani. Az alátámasztott burko- lóköveken már lehet járni. Alumínium léccel folyamatosan tartani kell a burkolt felület előírt esését. A lerakott (nem tömörített) bur- kolóköveknek kb. 10 mm-rel a kívánt szint felett kell lenniük, mivel a tömörítés során még kb. ennyit süllyednek. A fektetési minta a járművek által használt burkolatrészeken a teherelosztás, a stabilitás és a zajképződés terén döntő szerepet játszik. A fektetést a sarokból kiindulva kezdjük, lehetőség szerint a felü- let legmélyebb pontján, hogy a burkolás a legalacsonyabb helytől a legmagasabb felé haladjon. A burkolókövek közti fugák egye- nessége érdekében javasoljuk a köveket egy kifeszített vezetőzsi- neg mentén rakni. A burkolókövek lerakásakor a már lerakott kövektől haladjunk, hogy ne sérüljön az ágyazat. A lerakáskor ügyelni kell a 3-5 mm fugatáv egyenletes betartására. A fugaszélesség figyelmen kívül hagyása esetén a burkolatban szétnyílnak vagy összezáródnak majd a fugák. A burkolókövek éleit távtartókkal látták el, amelyek nem hidalják át a teljes fugaszélességet. Fontos, hogy a távtartók a lerakáskor ne érintkezzenek. Lapok fektetésének módja A betonlapok helyes fektetésének első követelménye az altalaj és az alapozó rétegek előkészítése, mivel ettől függ az elkészített burkolat élettartama, használati értéke és esztétikuma. A betonlapok fektetésének alábbi módjai a katalógus Lapok c. fejezetében található termékekre vonatkoznak. A talaj és az alapozó rétegek előkészítésére ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a burkolókö- vek esetében. Lapok fektetése kavicságyra (csak gyalogos forgalmú felületek) ➀ betonlapok (burkolólapok) ➁ rés szélessége a lapok között 3-5 mm, ➀ betonlapok (burkolólapok) ➁ rés szélessége a lapok között 5-10 mm, homokkal fugázva ➂ ágyazó réteg, vastagsága 30-40 mm, zúzott kő, 2-5 mm szemcsenagysá ➃ tömörített alapozó réteg, min. vastagsá ga 200 mm, zúzott kő, 8-16 mm szem csenagyság ➄ fagyálló ágyazat Az ágyazati réteg előzetesen vibrációs géppel tömöríthető. Az azonos szélességű rések kialakítása és a lapok elmozdulásá- nak megelőzés érdekében ajánlott műanyag hézagoló keresztek használata. A lemezek megfelelő elhelyezkedését gumikalapáccsal végzett ütögetéssel módosíthatjuk. Nem ajánlott a lapok vibrá- ciós géppel végzett tömörítése. A lapok lefektetését követően a résekbe fugázó homokot kell söpörni. A felületnek és a homoknak egyaránt száraznak kell lennie. Lapok fektetése habarcságyra (gyalogos forgalmú felületek, időnként személyau- tók) habarccsal fugázva ➂ habarcságy, vastagsága 10-20 mm, ragasztó trasszhabarcs középvastag ágyhoz ➃ alapozó beton C16/20-as betonból, vas tagsága 100-150 mm, acélhálóval mere vített, nem szabad megfeledkezni a dila tációs hézagokról ➄ tömörített zúzott kő, 0-32 mm szemcse nagyság, vastagsága 150-200 mm ➅ fagyálló ágyazat Nedvszívó aljzatok esetében mélyalapozó alkalmazása szükséges - az építési ragasz- tó gyártójának ajánlása szerint. A habarcs fogazott simítóval vihető fel az aljzatra és a lapok alsó oldalára. Az azonos szélességű rések kialakítása és a lapok elmozdulásá- nak megelőzés érdekében ajánlott műanyag hézagoló keresztek használata. A fugázó habarcsot fugázó pisztollyal kell benyomni. A felület tágulási hézagait min- dig a rések fölött kell kialakítani az aljzat- ban. Lapok fektetése laptartó tappancsra (csak gyalogos forgalmú felületek) ➀ betonlapok (burkolólapok) ➁ lapok közötti rések, cca. 4 mm, a rések szabadon maradnak ➂ kis műanyag korong ➃ alapozó beton C16/20-as betonból, vas tagsága 100-150 mm, hálóval mereví tett, nem szabad megfeledkezni a tágu lásról ➄ tömörített zúzott kő, 0-32 mm szemcse nagyság, vastagsága 150-200 mm ➅ fagyálló ágyazat A lapok száraz telepítése műanyag laptar- tókra sokkal előnyösebb, mint betonalapra ragasztásuk és kavicságyba fektetésük. A laptartókra helyezett lapok közvetlenül a vízszigetelő fóliára vagy extrudált poliszti- rolra fektethetők (a laptartók alá geotextí- lia kerül). A lapok bármikor szétszerelhe- tők, ami lehetővé teszi javításukat és cse- réjüket. A laptartókra fektetett lapokat nem kell fugázni, szabadon maradnak a rések. Nem ajánlott technológia a Bradstone, Lusso Tivoli, Asti Colori, Asti Natura, Nordic Maritime és Sven termékek esetén. 164

Oldal áttekintő